Po dveh letih smo 29., 30. 9. in 1. 10. 2021 ravnatelji le izvedli XIII. Strokovno srečanje Šola in ravnatelj v našem tradicionalnem kraju – Laškem. Udeležilo se nas ga je 140 ravnateljev. Srečanje je za nas bistveno iz treh stališč – najprej gotovo, da medsebojno izmenjamo stališča o težavah, ki jih danes seveda ni malo, da izvedemo zbor druženja in seveda, da lahko poslušamo predavanja, ki jih v tem trenutku najbolj potrebujemo.

Sredo smo tako začeli z zborom združenja, na katerem smo prvič imeli tudi pomočnike ravnateljev in skupaj z njimi smo sprejeli dogovor, da se Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnih in glasbenih šol preoblikuje v Zvezo ravnateljev in pomočnikov osnovnih in glasbenih šol.

Na zboru smo sprejeli dokumente, ki jih nismo mogli v letu 2020 zaradi epidemiološke krize, kin am je vsem tako prekrižala načrte.

Vse točke na zboru združenja so bila sprejeta soglasno, kar samo kaže, da je bilo vso gradivo dobro pripravljeno in tudi predstavljeno.

Po zboru smo se udeležili okrogle mize, ki jo je z eminentnima gostoma, dr. Gabrom in dr. Barle Lakota, povezoval naš predsednik združenja Gregor Pečan. Okrogla miza je še kako pokazala kako veliki osebi za šolstvo sta bili ti eminentni osebi in kako velika škoda je, da ju več ni tam, kjer bi ju predvsem sedaj zelo rabili…

Za okroglo mizo je sledil svečani del srečanja in sicer podelitev nagrad ravnateljem z obletnicami 20, 25 in 30 letnega ravnateljevanja. Čisto na koncu pa smo v svoje vrste sprejeli dva nova častna člana, že prej omenjenega dr. Slavka Gabra in dr. Andrejo Barle Lakota. Naša zveza ima sedaj tri častne člane.

Četrtek je začel vedno izjemni dr. Kristjan Lešnik Musek, ki je razmišljal in predaval o pozitivnem odnosu do sebe in seveda posledično do drugih…

Po predavanju smo bili “opozorjeni” na pomen gibanja in posledično preprečevanju kostno-žilnih bolezni, ki so jih v spletni zbirki PKMO zelo dobro povzeli na Fakulteti za vede o zdravju.

Prof. dr. Miha Kovač nam je skozi zelo zanimivo predavanje predstavil razloge za branje knjig, ki jih je navedel v svoji zadnji knjigi Berem, da se poberem, ki smo jo nekateri že “preglodali”J

Sledile so okrogle mize, 10 njih, v katerih smo po omizjih razpravljali o pomembnih temah s katerimi se srečujemo ravnatelji pri vodenju naših šol.

Po delovnem dopoldnevu in zgodnjem popoldnevu pa sta v poznem popoldnevu sledili delavnici plesa in makrameja, kjer smo se predvsem nasmejali in imeli res prijetno…

Kulturni program večera je bil pogovor ravnatelja Romana Brunška s pisateljem, novinarjem, kolumnistom Tadejem Golobom, ki je imel seveda kaj povedati, za glasbeni del pa je poskrbela zimzelena Didtka…

Petek pa so zaokrožili predavatelji dr. Saša Staparski Dobravec, dr. Simon Turk in Marko Korenjak, ki so razmišljali o težavah z držo otrok, ter slednja o učinkovitem komuniciranju, ter humorju na delovnem mestu… Ja, tudi ta je nuja v teh časih…

Pozitivno razpoloženi, polni prepričanja, da smo povezani s podobnimi težavami in seveda veseli ponovnega snidenja “v živo”, smo svoje srečanje zaključili, seveda s prepričanjem, da se vidimo že novembra na rednem srečanju, ki ga organizira ZRSŠ.