Pojavljane v medijih v mesecu MARCU

Pojavljane v medijih v mesecu FEBRUARJU

Pojavljane v medijih v mesecu JANUARJU

Pojavljane v medijih v mesecu DECEMBRU

V mesecu decembru sta se Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ter njen predsednik pojavila v naslednjih medijskih objavah:

XIII. strokovno srečanje Šola in ravnatelj – Laško 2021

Po dveh letih smo 29., 30. 9. in 1. 10. 2021 ravnatelji le izvedli XIII. Strokovno srečanje Šola in ravnatelj v našem tradicionalnem kraju – Laškem. Udeležilo se nas ga je 140 ravnateljev. Srečanje je za nas bistveno iz treh stališč – najprej gotovo, da medsebojno izmenjamo stališča o težavah, ki jih danes seveda ni malo, da izvedemo zbor druženja in seveda, da lahko poslušamo predavanja, ki jih v tem trenutku najbolj potrebujemo. (več …)

Posvet pomočnikov Laško 2021

V sodelovanju z Ravnateljskim servisom smo 28. in 29. 9. izvedli III. Posvet pomočnikov ravnateljev v Laškem, ki se ga je udeležilo 114 pomočnikov. Na posvetu smo poslušali predavatelje, ki so nam vsak s svojega strokovnega področja predstavili aktualno tematiko. (več …)