PREDSTAVITEV

Združenje ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Slovenije je prostovoljna, strokovna organizacija ravnateljic in ravnateljev slovenskih osnovnih in glasbenih šol, ter ima pod svojim okriljem tudi osnovne šole s prilagojenim programom. Združenje ravnateljev osnovnih in glasbenih šol temelji na načelih enakopravnosti, demokratičnosti in prostovoljnosti med člani združenja, ki si med sabo na formalnih in neformalnih srečanjih izmenjujejo izkušnje, vizije in stališča, ter s tem pridobivajo ideje, namige in seveda pomoč za profesionalno vodenje šol, ki so jim bile zaupane.

Osnovni cilj Združenja ravnateljev osnovnih in glasbenih šol je, da so šole kot skupnost lahko sogovorniki MIZŠ in drugih institucij na področju vzgoje in izobraževanja pri razvoju slovenskega šolskega sistema, ter hkrati neodvisni kritični presojevalci odločitev MIZŠ in politike. Za dosego tega cilja je seveda potrebna obojestranska pripravljenost, ki se v imenu združenja izvršuje preko predsednika združenja in organov združenja.

Združenje ravnateljev osnovnih in glasbenih šol je bilo ustanovljeno z namenom, željo in ciljem, da se v slovenskem prostoru oblikuje enotna doktrina poslovodenja in pedagoškega vodenja v šolah:

Združeni se lahko veliko bolj kompetentno in predvsem ciljno zavzemamo za boljši položaj in ugled ravnateljev v slovenski družbi.

Veselilo nas bo, če boste spremljali novosti na spletni strani našega združenja ravnateljev, na FB profilu združenja in na Twitter profilu, ter vas vse ravnateljice in ravnatelje vabimo, da se včlanite v naše vrste, ter s tem še bolj okrepite naše vrste.